Besnota

Besnota

Besnota je akútne vírusové ochorenie teplokrvných živočíchov a teda aj človeka. Spôsobuje vážnu infekciu mozgu a miechy, ktorá sa vo väčšine prípadoch končí smrťou. Postihuje všetky cicavce a k nákaze touto chorobou dochádza pri uhryznutí infikovaním zvieraťom. Vzhľadom na rýchly priebeh choroby zohráva kľúčovú úlohu okamžitá diagnostika a vzápätí bezprostredný zásah. U neočkovaného jedinca je nutné podať vakcínu do 48 hodín od nakazenia.

Túto chorobu prenášajú na človeka zvieratá pri uhryznutí, pričom najčastejšie sú to potkany, psy, líšky a netopiere. Vzhľadom k tomu, že uhryznutie môže byť malé, je nutné postihnutého po útoku dôkladne vyšetriť a prezrieť. U človeka sú počiatočné príznaky besnoty podobné ako pri chrípke. Postihnutí trpí bolesťou hrdla, kašľom a horúčkou. Neskôr sa objavia vážnejšie symptómy ako zmena chovania, zvýšená dráždivosť, záchvaty, agresivita a dokonca halucinácie. V záverečnom štádiu choroby dochádza k paralýze, kóme a napokon aj k smrti. Skoré odhalenie nákazy je v tomto prípade kľúčové, pretože v dobe, keď sa u človeka prejavia príznaky sú už šance na prežitie minimálne. V prípade, že došlo k uhryznutiu, je dôležité okamžite vyhľadať lekára, ktorý ranu ošetrí a následne zaháji liečbu. Tá spočíva v injekčnej aplikácií protilátok.

Besnota patrí medzi vážne život ohrozujúce ochorenia, ktoré sa nesmú podceňovať. Hneď, ako sa zjaví podozrenie, že mohlo k nákaze dôjsť, je potrebné začať s liečbou. Je dôležité nenechávať nič na náhodu a vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc pri každom útoku zvieraťa na človeka.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.