Príčina rakoviny

Príčina rakoviny

Rakovina dnes patrí medzi najzávažnejšie medicínske problémy. Práve kvôli tomu sa jej výskumu venuje veľké množstvo vedcov a lekárov na celom svete. Denne nachádzajú s nové výsledky, ktoré znamenajú pokrok v chápaní vzniku a liečbe tejto zákernej choroby.
Keďže poznáme veľa druhov rakoviny, nedá sa hovoriť o nejakej všeobecnej, spoločnej príčine. Všetky druhy však majú jedno spoločné, nekontrolovaný rast a rozmnožovanie buniek. Práve vďaka tomu prevažuje názor, že existuje niekoľko spoločných rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku všetkých typov rakoviny. Jedným z nich sú chemikálie, ktoré dokážu spôsobiť mutáciu nukleovej kyseliny, následnú zmenu genetickej informácie a premenu normálnej bunky na nádorovú. Typickým príkladom takýchto chemikálii sú látky, ktoré sa nachádzajú v cigaretách, ktoré zapríčiňujú vznik rakoviny dýchacích ciest. Nemenej známym faktorom z radu chemikálii je aj azbest. Jednou z ďalších príčin vzniku rakoviny môže byť ionizujúce žiarenie. Nadmerné vystavovanie sa tomuto žiareniu je často príčinou rakoviny. Okrem týchto faktorov vzniku rakoviny, hrajú úlohu v jej rozvoji aj vírusy. Zrejme najznámejším prípadom je prepojenie medzi ľudským papiloma vírusom a rakovinou krčka maternice alebo spojenie žltačiek s rakovinou pečene. Okrem už spomenutých faktorov hrajú úlohu v prepuknutí rakoviny aj rôzne iné príčiny. Medzi ne patrí napríklad nerovnováha v metabolizme hormónov, poruchy imunitného systému a dedičnosť.

Príčina vzniku rakoviny nie je stále úplne jasná, avšak jej vznik predstavuje cestu k jej liečbe a preto sa na tomto probléme intenzívne pracuje. Ostáva preto len dúfať, že budúcnosť prinesie výsledky, ktoré bude možné použiť v boji proti tejto chorobe.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.