Downov syndróm

Downov syndróm

Downov syndróm nie je choroba, ale je to genetická anomália, s ktorou sa už človek narodí a žije s ňou po celý život. Ľudia s týmto syndrómom sa odlišujú od bežných ľudí jednou zvláštnosťou – obyčajný človek má 46 chromozómov, ale ľudia s Downovým syndrómom majú týchto chromozómov až 47. Zatiaľ nie je známe, ako k tomuto niečomu môže dochádzať.

Downov syndróm sa prejavuje psychickými i fyzickými znakmi. Do kategórie psychické patrí mentálna retardácia rôzneho stupňa. Medzi fyzické príznaky pri Downovom syndróme sú to šikmo položené oči, krátky krt a nižší vzrast. Ďalší z príznakov je zvýšená rizikovosť vzniku niektorých chorôb (problémy so štítnou žľazou, problémy s respiračným traktom, vady na srdci, znížená imunita, poruchy zraku a sluchu).

Nikto doposiaľ nevie, ako dochádza k Downovmu syndrómu, je však ale dokázané, že deti, ktoré sa rodia matkám, ktoré majú od 35 do 50 rokov, majú percentuálne väčšiu šancu, že sa narodia s týmto syndrómom.

Syndróm sa vyskytuje rovnomerne u všetkých typov ľudí, nezáleží na rase, pohlaví či etnickej skupine.

Deti s týmto syndrómom sa vyvíjajú normálne, avšak vyžadujú špecifickejší a dôkladnejší prístup.

Čo by ste ešte mali vedieť:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.